Gioconews

Gioco News

Gioconews е всеобхватна мрежа за игралната индустрия с месечно списание с международен тираж, тъй като се разпространява на италиански и английски език. Освен това има онлайн новинарска мрежа (www.gioconews.it) и два други онлайн вестника, посветени специално на света на покера и казиното. Gioconews обръща голямо внимание на света на игрите и свързаните с него сфери и присъства в най-важните игрални центрове, италиански казина и игрални събития в Европа. Gioconews се грижи за клиентите и компаниите, свързащи бранда си с игралната индустрия.