Офис

ул. Кукуш 7,
1345 София, България
Phone: +359 2 8129 474 /443
Email: info@balkangamingexpo.com
www.balkangamingexpo.com

Лица за контакт:

Милена Цанкарска

Ръководител проект;

Мениджър Маркетинг и продажби

Phone:+359 2 812 9474; +359 882 410 676

Email: milena@balkangamingexpo.com

 

Наталия Баевска

Финансов мениджър

Phone:+359 2 812 9438; +359 885 668 687
Email: baevska@balkangamingexpo.com

Дани Николова

Мениджър Комуникации

Phone: +359 2 812 9333; +359 8877 98499

Email: d.nikolova@balkangamingexpo.com