Офис

ул. Кукуш 7,
1345 София, България
Phone: +359 2 8129 333 /438
Email: info@balkangamingexpo.com
www.balkangamingexpo.com

Лица за контакт:

Наталия Баевска

Мениджър проект

Phone: +359 2 812 9438; +359 885 668 687

Email: baevska@balkangamingexpo.com

Милена Цанкарска

Бранд Амбасадор

Phone: +359 2 812 9474; +359 882 410 676

Email: milena@balkangamingexpo.com

Ралица Крумова

Мениджър продажби

Phone: +359 2 812 9333; +359 882 613 753

Email: ralitsa.krumova@balkangamingexpo.com

Надежда Минчева

Маркетинг Мениджър

Phone: +359 2 812 9333; +359 882 891 177

Email: nadya.mincheva@balkangamingexpo.com

Валя Богданова

Мениджър Съпътстващи Събития

Phone: +359 882 423 941

Email: valya.bogdanova@balkangamingexpo.com

Петя Филипова

Координатор Събития

Phone: +359 2 812 9333; +359 887 333 433

Email: petya.filipova@balkangamingexpo.com

Соня Стаменова

Мениджър обслужване на клиенти и техническа поддръжка

Phone: +359 2 812 9333; +359 888 399 859

Email: sonya.stamenova@balkangamingexpo.com