Щанд 3.1, България
www.ctgaming.com/

Щанд 3.11A, Българияwww.ct-interactive.com/

Щанд 2.7, България
www.proxima-3.com

Щанд 3.11 A, България 
www.telematic.bg/

Щанд 3.8, България
www.ultraplay.co