Rombet -Асоциацията на хазартната индустрия в Румъния

Rombet е една от най-отличителните и активни асоциации на румънската хазартна индустрия. Ръководена от Dan Alexandru Ghita, бивш мениджър на румънската лотария, Rombet има за цел да защитава интересите на непрекъснато нарастващия си брой членове, които са оператори, които участват както в наземни, така и в онлайн хазартни дейности, както и да ги представлява пред национални и международни авторитети в тази област.