Основател и управляващ партньор в Euro Pacific Аsia Cоnsulting Ltd