Вицепрезидент по продажбите за Европа, Близкия изток и Африка в GLI Europe