Добре дошли

Радваме се, че избрахте да посетите сайт на БЕГЕ Експо ЕООД! Ние сме загрижени за поверителността на Вашите лични данни и за информацията, която споделяте с нас и бихме искали да знаете как използваме и съхраняваме информацията, която събираме за Вас. БЕГЕ Експо ЕООД се грижи за поверителността на личните данни и възприема най-добрите практики в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните на ЕС („GDPR“).

 

Използване на този уебсайт

Настоящата Политика за защита на личните данни описва информацията, която събираме от Вас, и как същата се съхранява  от БЕГЕ Експо ЕООД и бива обработвана в Европейския съюз , както е описано по-долу.

Този уебсайт и свързаните с него събития и публикации на БЕГЕ Експо ЕООД предоставят продукти, съдържание и услуги за професионална и потребителска аудитория и не са предназначени за лица на възраст под 18 години. Ние не събираме и съхраняваме съзнателно лични данни, предоставяни от лица под 18-годишна възраст.

 

Ако сте гражданин на Европейския съюз (ЕС), моля, обърнете внимание, че в настоящата Политика за защита на личните данни има много разпоредби, които важат единствено за Вас.

Настоящият документ описва:

 – Каква информация събираме и как я събираме;

 – Как защитаваме Вашите лични данни;

 – Как използваме Вашите данни и приложимото правно основание;

 – Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица;

 – Колко дълго пазим Вашите лични данни;

 – Вашите права и предпочитания;

 – Как можем да помогнем? Как да се свържете с нас?

 

Каква информация събираме

Информация, която ни предоставяте: Ние събираме всякаква информация, предоставяна ни от Вас, когато попълвате формуляри за регистрация или ни предоставите данните си, например при регистриране на профил при нас, регистриране за присъствие на някое от нашите събития (независимо дали като делегат, изложител, лектор или участник) или абониране за нашите съобщения. Тази информация може да включва Вашето име, адрес, електронен адрес, телефонен номер, информация за кредитна карта и друга информация, отнасяща се до събитието или услугата, за която се регистрирате.

Информация, която събираме за Вас: Събираме всякаква информация, съдържаща се в която и да е кореспонденция между Вас и нас, чрез формуляри за контакт на уебсайтове и имейли или телефонни обаждания.

Можем да събираме, за целите на всички събития, до които имаме достъп с баджове за достъп, информация за Вашето местоположение и ангажираност със събитието. Например за определени събития достъпът ще бъде предоставян чрез бадж, съдържащ Вашите данни за регистрация, включително лична информация. Необходимо е да използвате баджа си, за да получите достъп до събитието.

Събираме информация за Вас, кога посещавате нашия уебсайт и как го използвате. Това може да включва Вашия IP адрес, географско местоположение, информация за устройството, тип на браузъра, източник на препращане, продължителност на посещението, операционна система, брой прегледи на страници, кои страници сте прегледали и друга подобна информация. Тази информация може да бъде събирана от трети страни доставчици на услуги за анализ на уебсайтове от наше име и / или чрез „бисквитки“. Ние също така използваме „бисквитки“ и пиксели в нашите имейли, за да проследяваме броя на предоставяния и отваряния, резултатите от които се съхраняват срещу имейл адреса и профила Ви. За повече информация относно „бисквитките“, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Информация, която получаваме от трети страни: Ние можем да събираме информация за Вас от трети страни, с които работим в тясно сътрудничество, с цел да ви предоставим услугите, които желаете от нас. Например можем да ангажираме трети страни в помощ на нашите маркетингови кампании (Mailchimp & SendPulse), платежни системи (Weemss), услуги по настаняване (Stanley Comfort Travel), кетъринг услуги (Eurocatering), логистика (Expo Logistics) и строителство (Интер Експо Център, Prefix), доставчик на софтуерни услуги (Intellistack), доставчик на хостинг услуги (ETN Hosting); тези лица ще събират информация директно от Вас от наше име. Може да ангажираме трети страни за поддържане на уебсайтове на събития от наше име; тези лица ще събират от наше име директно от Вас информация за посещенията Ви на уебсайта.

Също така можем да получаваме информация за Вас от трети страни, в случай че сте дали съгласието си на такива трети страни да споделят информацията Ви с нас.

Как получаваме информацията

Ние можем да събираме Вашите лични данни, когато се регистрирате с цел получаване на някои от продуктите, съдържанието или услугите, предлагани от БЕГЕ Експо ЕООД или неговите спонсори – трети страни („спонсори“) като: публикации, абонаменти, конкурси, бюлетини, членство, видео клипове, официални съобщения, онлайн семинари, конференции и събития.

БЕГЕ Експо

Този уебсайт е един от многото, администрирани от БЕГЕ Експо ЕООД и неговата група от предприятия, които заедно наричаме БЕГЕ Експо. Когато е позволено от закона, можем да споделяме личните данни, които събираме за Вас, с друга фирма в рамките на БЕГЕ Експо, за да Ви предоставим информация за продуктите, съдържанието и услугите, които биха могли да представляват интерес за Вас, както и за вътрешни аналитични и бизнес цели. Моля, кликнете тук за списък на организациите, включени в БЕГЕ Експо.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурност на Вашите лични данни

БЕГЕ Експо ЕООД  поддържа предпазни мерки, включващи технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, неразрешено използване, достъп, непреднамерено разкриване, промяна и унищожаване, като изискваме от третите страни, с които сключваме договори в помощ на стопанските операции на БЕГЕ Експо ЕООД, да използват разумни мерки за сигурност също като тези, използвани от юридическото лице в рамките на БЕГЕ Експо ЕООД (вижте „Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица“ по-долу).

Непрекъснато актуализираме и тестваме сигурността и ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези лица, които трябва да разполагат с тях с цел предоставяне на продуктите, съдържанието или услугите на БЕГЕ Експо ЕООД.

Съхранение на Вашите лични данни

Можем да съхраняваме Вашите лични данни чрез собствени местни сървъри на БЕГЕ Експо ЕООД или други вътрешно хоствани технологии. Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и от трети страни доставчици на услуги тип „облак” или друга технология, с които БЕГЕ Експо ЕООД е сключило договор в помощ на стопанските операции  на БЕГЕ Експо ЕООД (вижте „Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица“ по-долу).

Тези трети страни не използват и нямат достъп до Вашите лични данни, освен за съхранение в облак и извличане и БЕГЕ Експо ЕООД изисква от тях да използват най-малко същото ниво на сигурност, каквото използваме ние за защита на Вашите лични данни (вж. „Сигурност на Вашите лични данни“ по-горе).

Как използваме Вашите данни и приложимо правно основание

Можем да използваме информацията Ви за следните цели, в зависимост от отношенията, които имаме с Вас. Преди да ни предоставите своите лични данни, ще Ви дадем по-конкретна информация, когато това е необходимо, за това как ще използваме Вашите данни, както и линк към настоящата Политика за защита на личните данни.

 

Ние използваме лични данни за: Целта на това е: Приложимо правно основание:
Да Ви предоставим информация, която сте поискали от нас, във връзка с провежданите от нас събития и публикации или други услуги, които предоставяме (например онлайн уебинари и електронни бюлетини). Вашите данни за контакт ще ни бъдат необходими, за да Ви информираме за продуктите или услугите, за които сте посочили, че имате интерес. Посредством конкретното искане на информация от нас Вие давате съгласието си да използваме личните Ви данни за целите на предоставянето на тази информация.
Общо управление и организиране на нашите събития, например, за да се свържем с Вас с информация за събитие или конференция, на които сте изложители или гости. Вашите данни ще ни бъдат необходими за планиране и логистика, фактуриране, предоставяне на обслужване на клиентите във връзка със събитието и общото управление на присъствието Ви на събитието.

Моля, обърнете внимание, че можем да споделяме личните Ви данни и с други организации като: маркетингови кампании чрез бюлетини (Mailchimp & SendPulse), платежни системи (Weemss), услуги по настаняване (Stanley Comfort Travel), кетъринг услуги (Eurocatering), логистика (Expo Logistics) и строителство (Inter Expo Center, Prefix), доставчик на софтуерни услуги (intelliStack), доставчик на хостинг услуги (ETN Hosting)

 

В случай че сте се регистрирали като гост или изложител на дадено събитие, Вашите лични данни ще са ни необходими за изпълнение на нашите договорни задължения към Вас. Когато посещавате събитие, но не сте сключили договор с нас (например, получили сте безплатни билети), в наш законен интерес е да използваме Вашите лични данни за общо управление и логистика на събитието.
Да поддържаме връзка с Вас за други подобни наши събития или услуги, които може да представляват интерес за Вас, или за научни цели след събитие, което сте посетили. Да Ви информираме за подобни събития или услуги, които сте закупили по-рано от нас. Да анализираме ефективността на нашите продукти и предложения за Вас. В наш законен интерес е да Ви държим в течение за наши събития, подобни на тези, на които вече сте били гост или изложител. Винаги, когато разчитаме на такива законни интереси, ще предлагаме възможност за отказване от участие, както и от абонамент за всякаква маркетингова информация, изпращана Ви от нас.
Да предаваме Вашите данни за контакт на нашите партньори по логистиката с цел да подобрим във Ваш интерес събитие, за което сте се регистрирали като изложители или спонсори. Ние ангажираме партньори по логистиката, за да подобрим във Ваш интерес нашите събития, като ангажираме строители на щандове, доставчици на електроенергия, килими, мебели, доставчици на WIFI и др. В случай че трябва да споделяме тези данни с партньори по логистиката с цел изпълнение на договора, който сме сключили с Вас, изпълнението на договора ще служи като правно основание.

При други обстоятелства имаме законен интерес да предоставим данните на нашите партньори, тъй като тези услуги са необходими за безпроблемното изложение и получаването на тази информация е във Ваш интерес. В случай че предпочитате да не споделяме тези данни с нашите партньори по логистиката, можете да посочите това, като ни уведомите по време на процеса на договаряне.

Да анализираме трафика на потребителите с цел измерване използването на нашите уебсайтове и подобряване на тяхното съдържание. Можем да използваме информация като Вашия IP адрес за целите на анализа на страниците ни, като това може да включва и подобряване съдържанието на нашите уебсайтове и услуги. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитките. Намираме уеб анализа за законен интерес на нашия бизнес, позволяващ ни да отговаряме по-добре на Вашите нужди като клиент.

 

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица

 

При определени обстоятелства можем да споделяме Вашите лични данни със:

 

 • Избрани трети страни, с които работим, в случаите когато това е необходимо, с цел да Ви предоставяме услугите, които сте поискали от нас. Например, когато се регистрирате, за да присъствате на събитие, на което сме домакини, може да се наложи да споделим информацията Ви с трети страни подизпълнители, доставчици на услуги или други юридически лица в рамките на БЕГЕ Експо. В случай че използваме такива трети страни, ние сключваме договори, които гарантират, че третата страна е задължена да осигури поне същото ниво на защита на личните данни като това на юридическото лице в рамките на БЕГЕ Експо, сключващо този договор, и предприемаме разумни и подходящи стъпки, за да гарантираме, че изпълнителят обработва личните данни по начин, съвместим с настоящата Политика за защита на личните данни и вътрешните ни политики, свързани със защитата на личните данни. Такива трети страни са:

 

 • Eurocatering – официалният кетъринг доставчик на БЕГЕ Експо
 • Stanley Comfort Travel – Официалният доставчик на визи и настаняване – партньор на БЕГЕ Експо
 • Inter Expo Center – за строителни услуги
 • Prefix – за строителни услуги
 • Expo Logistic – официален доставчик на логистични услуги
 • Weemss – доставчик на платежни системи (за повече информация относно политиката за поверителност на Weemss, моля посетете този линк: https://weemss.com/privacy/)

 

 • Всяко друго юридическо лице в рамките на БЕГЕ Експо или избрана трета страна, за които сте дали съгласие да споделяме личните Ви данни за маркетингови цели (такова съгласие ще бъде поискано преди споделянето на тези данни). Такива трети страни могат да бъдат:

 

 • Mailchimp – доставчик на платформа за електронна поща (за повече информация относно политиката за поверителност на Mailchimp, моля посетете този линк: https://mailchimp.com/legal/privacy/ )
 • Send Pulse – доставчик на платформа за електронна поща (за повече информация относно политиката за поверителност на Send Pulse, моля посетете този линк: https://sendpulse.com/legal/pp )
 • intelliStack – доставчик на софтуерни услуги
 • ETN Hosting – доставчик на хостинг услуги

 

 • Всякакви други трети страни, в случай, че това е необходимо, даващи ни възможност да прилагаме нашите законни права или да защитаваме правата, собствеността или безопасността на нашите служители или в случай че такова оповестяване е позволено или изисквано от закона.
 • Моля, имайте предвид, че някои от третите страни, с които работим, могат да експортират данни в страни извън ЕС.

 

Колко дълго пазим Вашите лични данни

Ние запазваме Вашите лични данни за срока на бизнес отношенията Ви с нас и съхраняваме Вашата информация единствено толкова дълго, колкото е необходимо за всяка цел, за която я използваме, освен ако сме получили съгласието Ви да я използваме за друга или подобна цел.

Вашите права и предпочитания

В случай че ни информирате, че желаете личните Ви данни да бъдат изтрити  или че вече не желаете да комуникираме с Вас с маркетингова цел или желаете да ограничите другояче обработката на Вашите лични данни от страна на БЕГЕ Експо ЕООД, ние можем да запазим някаква основна информация с цел да избегнем изпращането на нежелани материали в бъдеще и да запазим като архив Вашето искане и нашия отговор.

Потвърждаване на личните ви данни

Този раздел се отнася за всички лични данни, събирани от БЕГЕ Експо  ЕООД от граждани на ЕС.

За потвърждение, че БЕГЕ Експо ЕООД обработва Вашите лични данни или за достъп, актуализиране или коригиране на личните данни, които БЕГЕ Експо ЕООД притежава за Вас, или за получаване на копие за повторно използване за Ваши собствени цели, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@balkangamingexpo.com.

В случай, че желаете да редактирате или поправите личните си данни, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@balkangamingexpo.com

Изтриване на личните Ви данни

Този раздел се отнася за всички лични данни, събирани от БЕГЕ Експо EООД от граждани на ЕС.

В случай, че желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@balkangamingexpo.com.

За отказ от маркетингови съобщения

В случай, че желаете БЕГЕ Експо ЕООД да преустанови комуникацията си с Вас с маркетингови цели, моля, изпратете имейл на адрес: info@balkangamingexpo.com.

За ограничаване обработката на личните Ви данни

В случай, че желаете да ограничите по друг начин обработката на личните Ви данни от БЕГЕ Експо  ЕООД, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@balkangamingexpo.com.

 

 • В случай че желаете да възразите, съгласно чл. 21 от Регламент 2016/679, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@balkangamingexpo.com.
 • В случай че не желаете да бъдете обект на решение, основано на автоматизирана обработка, включително профилиране, моля изпратете имейл на адрес: dpo@balkangamingexpo.com.

 

Мерки за защита на личните данни, въведени от Беге Експо Еоод

„БЕГЕ ЕКСПО“  ЕООД е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като е приело Вътрешни правила за защита на личните данни, Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.

Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

На нашите уебсайтове използваме идентификационни технологии като „бисквитки“. За повече информация, моля прегледайте Политика за бисквитките.

 

 

Име на бисквитка произход срок Категория Описание
pll_language www.balkangamingexpo.com 1 година Статистически Тази бисквитка се използва за определяне на предпочитания език от посетителя и настройва автоматично сайта, според него, ако това е възможно.
_ga www.balkangamingexpo.com 2 години Статистически Използва се за регистрацията на уникално ID, което дава статистически данни как посетителят използва уебсайта.
_gat www.balkangamingexpo.com Само за периода на сесията Статистически Използва се от Google Analytics за да филтрира заявките.
_gid www.balkangamingexpo.com Само за периода на сесията Статистически Използва се за регистрацията на уникално ID, което дава статистически данни как посетителят използва уебсайта.
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com 1 година Предпочитания Удостоверява съгласие за приемане на политиката за кукита за няколко сайта.
CookieConsent www.balkangamingexpo.com 1 година Задължително Съхранява съгласието с политиката за кукита за съответния домейн.
fr www.facebook.com 3 месеца Маркетингови Използва се от Фейсбук, за да предоставя серия от реклами на продукти, използвани от трети страни – рекламодатели.
r/collect www.doubleclick.com Само за периода на сесията Маркетингови Това “куки” изпраща дани на Google Analytics относно устройството на потребителя и неговото поведение. То позволява посетителя на другите му устройства и маркетингови канали.
tr www.facebook.com Само за периода на сесията Маркетингови Не е класифицирана.

 

 

Как можем да помогнем? Как да се свържете с нас?

 

Въпроси, притеснения или оплаквания:

В случай че имате въпроси, притеснения или оплаквания относно практиките за личните данни на БЕГЕ Експо ЕООД или настоящата Политика за защита на личните данни, Ви препоръчваме да се свържете с нашия служител по защита на личните данни.

 

Ако смятате, че сте претърпели вреди поради нарушаване на правата Ви от страна на БЕГЕ Експо EООД съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и БЕГЕ Експо EООД не е обработило жалбата Ви по подходящ начин, всеки гражданин на ЕС може да подаде жалба и до компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Данните за контакт на БЕГЕ Експо EООД са:

ЕИК 175441675

Ул. „Кукуш” 7

1345 София, България

Електронна поща: info@balkangamingexpo.com

Телефон: 00359 2 812 9 482/ 00359 2 812 9 474

Обратна връзка

Обратната връзка с Вас е важна за нас. Бихме искали да чуем Вашите идеи, мнения и коментари за услугите на БЕГЕ Експо ЕООД. Моля, пишете на адрес: info@balkangamingexpo.com.