Норвежки орган по хазарта

Норвежкият орган по хазарта наблюдава и контролира всички частни и държавни лотарии, хазарта и конните надбягвания.
Фондациите в Норвегия са под надзора и контрола на The Foundation Authority. Основният елемент в тази работа е да се гарантира, че фондациите са лоялни към своите цели.