BEGE е място за срещи, бизнес, дискусии, създаване на връзки и партньорства в игралната индустрия. На BEGE традиционно са представени оператори, производители, доставчици, регулатори и индустриални лидери. Ежегодно BEGE събира повече от 5000 посетители от 60+ страни по света.