“Организацията на изложението беше на ниво, а клиентите ми са доволни от участието си.” Alcon

Alcon